Jakiś czas temu zagłębiając się w jedną z lepszych książek o JS – „JavaScript – Zasady Programowania Obiektowego” Nicholas C. Zakas natrafiłem na jedną z funkcjonalności języka, której do tej pory nie wykorzystywałem. Mam na myśli atrybuty właściwości funkcji dostępowych. Dzięki tym atrybutom i metodzie Object.defineProperty() w dowolnej chwili do każdego obiektu można dodać funkcję dostępowe. Generalnie chodzi o tzw. setter oraz getter.
Idąc dalej tym tropem, natrafiłem na ciekawy przykład wykorzystania metody get() oraz set() w specyfikacji MDN (https://developer.mozilla.org) a mianowicie o opisany przez nich „self-archiving object.”. Poniżej dokładna kopia z MDN:

 

function Archiver() {
 var temperature = null;
 var archive = [];

 Object.defineProperty(this, 'temperature', {
  get: function() {
   console.log('get!');
   return temperature;
  },
  set: function(value) {
   temperature = value;
   archive.push({ val: temperature });
  }
 });

 this.getArchive = function() { return archive; };
}

 

 

Postanowiłem trochę „rozbudować” powyższy przykład i zastosować go jako wrzozec archiwizacji danych w obiekcie.
Poniższy przykład można wykorzystać jako zapamiętanie historii punktów gracza. Zdobyte punkty gracza wpisywane są do właściwości points obiektu player. Natomiast metoda player.getHistoryPoints() zwraca obiekt zawierający historię zdobywanych punktów – data i ilość zdobytych punktów.

 

 

var player = (function() {
 var points = 0, pointsHistory = [], _player = {};
 
 // metody publiczne
 _player.getHistoryPoints = getHistoryPoints
 
 // implementacja metod
 function getHistoryPoints() {
   // wykorzystanie metody slice() tablicy, pozwala zapobiec nadpisaniu
  // tablicy pointsHistory. Bezpośrednie zwrócenie tablicy pointsHistory
  // (a dokładniej referencji do tej tablicy, ponieważ w JS tablice są obiektami)
  // pozwoliłoby ją nadpisać np.
  // var history = player.getHistoryPoints(); history.length = 0;
  return pointsHistory.slice(0);
 }
 
 // funkcja pomocnicza zwracająca czas w formacie HH:MM:SS
 function getTime() {
  var date = new Date(),
    h = date.getHours().toString().length === 2 
  				? date.getHours() : '0' + date.getHours(),
    m = date.getMinutes().toString().length === 2 
  				? date.getMinutes() : '0' + date.getMinutes(),
    s = date.getSeconds().toString().length === 2 
  				? date.getSeconds() : '0' + date.getSeconds();
  
  return h + ":" + m + ":" + s;
 } 
 
 // implementacji funkcji dostępowych
 Object.defineProperty(_player, 'points', {
  // zwraca aktualną wartość punktów gracz
  get : function() {
   if(typeof points === 'undefined') {
    points = 0;
   }
   
   return points
  },
  
  // ustawienie nowej wartości punktów gracza
  set : function(newPoints) {
   points = newPoints;
   // archiwizacja danych
   pointsHistory.push({
    date  : getTime(),
    points : points
   })
  }
 })
 
 return _player;
 
}());

// testy
console.log(player.points); // 0
console.log(player.getHistoryPoints()); // pusty obiekt []
player.points = 10;
player.points = 12;
player.points = 23;
player.points = 4;
console.log(player.points); // 4 - ostatnie punkty
console.log(player.getHistoryPoints()); // obiekt [{ date : "HH:MM:SS", points : 10 }, ...]